Hong Kong

Shanghai World Exposition
The Hong Kong Pavilion
Hong Kong

The Hong Kong Boundary Crossing Facilities
Shanghai

Shanghai Jiaotong University
Jiaxing Science Park
Kunming

Pang Jia Wan Redevelopment
Beijing

6th Construction
Liu Jian Complex
Shanghai

Long Hua
Clubhouse
Hangzhou

Xizi UHC
Haining office
Shijiazhuang

Yan Zhao Fortune
Plaza Office
Hefei

Goden Corner
Complex
Hangzhou

Eastern Jasmine
Plaza Hotel
Shijiazhuang

Yan Zhao Fortune
Plaza Hotel
Shijiazhuang

Yan Zhao Fortune
Pedestrian Arcade
Ma An Shan

South Lake Park
Tea Pavilions
Hangzhou

Xizi UHL
Bin Jiang Office
Hangzhou

Kawai Electroic
Office
Chengdu

North Third Ring Road in Chengdu
Shopping center
Shanghai

Shanghai Lin Yun Community
Shopping center
Nantong City

Jinsheng Group Natong Project
integrated projects
Nanjing

Building Jiangdong Gate Marcet
shopping center
Xi'an

Xi'an Dong Da Commercial Project
Shopping center
Jiangsu

Rugao Town Mayor planning projects
Commercial Centreň┐â